Расписание

Raspisanie zvonkov 2 semestr 2021 2022
I семестр

Расписание с 1 по 3 сентября 
Расписание с 6 по 10 сентября 
Расписание с 13 по 17 сентября 
Расписание с 20 по 24 сентября 
Расписание с 27 сентября по 1 октября 
Расписание с 4 по 8 октября 
Расписание с 11 по 15 октября 
Расписание с 18 по 22 октября 
Расписасние с 25 по 29 октября 
Расписание с 8 по 11 ноября 
Расписание с 15 по 19 ноября 
Расписание с 22 по 26 ноября 
Расписание с 29 ноября по 3 декабря 
Расписание с 6 по 10 декабря 
Расписание с 13 по 17 декабря 
Расписание с 20 по 24 декабря 
Расписание с 27 по 30 декабря 

___________________________________________________________________________________________________________________

II семестр

Расписание с 13 по 14 января 
Расписание с 17 по 21 января 
Расписание с 24 по 28 января 
Расписание с 31 января по 4 февраля 
Расписание с 7 по 11 февраля 
Расписание с 14 по 18 февраля 
Расписание с 21 по 25 февраля 
Расписание с 28 февраля по 5 марта 
Расписание с 7 по 11 марта 
Расписание с 14 по 18 марта 
Расписание с 21 по 25 марта 
Расписание с 28 марта по 1 апреля 
Расписание с 4 по 8 апреля 
Расписание с 11 по 15 апреля 
Расписание с 18 по 22 апреля 
Расписание с 25 по 29 апреля 
Расписание со 2 по 6 мая 
Расписание с 9 по 13 мая 
Расписание с 16 по 20 мая 
Расписание с 23 по 27 мая 
Расписание с 30 мая по 3 июня